Để chân cao su xe máy

Cao su chân để chân trước kiểu Yamaha, wave, dream, hàng Việt Nam loại 1.
Để chân cao su xe máy được làm bằng 100% cao su và phụ gia, đảm bảo dẽo bền trong quá trình sử dụng.