Tấm cao su chịu lực

Tấm cao su chịu lực được dùng nhiều hiện nay với độ dày từ 1mm  trở lên. Thường tấm cao su chịu lực này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu giảm chấn chống rung chịu lực tốt