Tấm cao su chịu nhiệt

Khả năng chịu nhiệt của tấm cao su chịu nhiệt silicone lên tới 300°C. Vì thế tấm cao su chịu nhiệt silicone chịu nhiệt độ cao thường được sử dụng trong các dây chuyền sơn, nơi nhiệt độ lên tới hớn 200 độ C.