Trục cao su láng đè ngành gỗ

Nhận gia công Trục cao su láng đè ngành gỗ này được dùng nhiều hiện nay, các sản phẩm Trục cao su láng đè ngành gỗ này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đa phần Trục cao su láng đè ngành gỗ trong ngành gỗ để tạo ra các bề mặt bảo vệ gỗ khỏi bị ướt cũng như nắng.