Hạt cao su cỏ nhân tạo

Hạt cao su cỏ nhân tạo đã và đang trở thành vật liệu không thể thiếu với ứng dụng sân cỏ nhân tạo. Thế nhưng do thành phần nhỏ và giá trị thấp, nên nhiều người sử dụng hay tập trung vào việc lựa chọn cỏ nhân tạo. Mà không bận tâm đến việc chọn hạt cao su. Đây có lẽ là một sai lầm khi đầu tư, bởi ngoài chất lượng của cỏ thì chất lượng hạt nhựa trải sân bóng. Cũng ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của sân.