Lốp cao su

Tại sao lốp xe được làm bằng cao su?

Lốp xe cao su hiện đại có thể chứa hàng chục hợp chất khác nhau. Các hợp chất này có thể tốt hơn, số lượng nhiều hơn cao su trong lốp. Nhưng chúng vẫn không thể thay thế hoàn toàn được cao su. Đó là bởi