Bánh xe công nghiệp

Các loại bánh xe công nghiệp thông thường được sử dụng chỉ trong khoảng nhiệt độ 5°C ~ 60°C tùy theo điều kiện làm việc trong nhà hay ngoài trời.