Cao su chịu nhiệt độ cao

Cao su chịu nhiệt độ cao là loại vật liệu có tính đàn hồi, kết dính và ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Cao su chịu nhiệt độ cao hường được ứng dụng trong nhiều ngành nghề như y tế, xây dựng, trong dây chuyền sản xuất, nấu ăn