Giảm chấn cao su

Giảm chấn cao su nén là một trong những loại giảm chấn đã và đang được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay với mục đích loại bỏ rung động có hại, giản tiếng ồn và hấp thụ sốc cho các thiết bị, máy móc công nghiệp.