Ống cao su

Ống cao su là một sản phẩm được sản xuất dựa trên nền tảng vật liệu bằng cao su thiên nhiên lưu hóa, kết hợp với lớp bố vải được cán thành từng khuôn khổ nhất định nào đó, mỗi lớp bố vải này có độ dày từ 1,2mm-2,1mm, tùy từng công nghệ của mỗi nhà máy mà ống cao su được sản xuất một cách khác nhau

Danh mục: Từ khóa: