Gioăng chịu nhiệt – Gioăng cao su tròn O ring

Gioăng chịu nhiệt – Gioăng cao su tròn O ring là một miếng đệm tròn, được thiết kế để nằm trong rãnh và được nén trong quá trình lắp ráp giữa hai hoặc nhiều bộ phận cơ khí, gioăng tròn oring dùng để làm kín tại bề mặt tiếp xúc.