Bạc phíp

Sử dụng các loại bạc phíp như: bạc phíp thủy tinh, bạc phíp vải, bạc phíp sừng để làm các loại bạc cổ trục của chân vịt tầu thủy công suất nhỏ, trục đỡ của các loại máy cán thép với ưu điểm là ít làm mòn cổ trục